Voor bestaande klanten, klik hierop Inloggen
Voorwaarden

Terms of use

Laatst bijgewerkt: 10-06-2023

 

Invoering www.geilespel.nl, alle gelieerde websites en dergelijke mobiele interface-versie(s) daarvan, tenzij een dergelijke site wordt vermeld als specifiek vrijgesteld (hierna "wij", "ons" of de "Website"), een sociale mediaplatform om maandelijkse abonnementen en ala carte-inhoud te bieden aan fans van Geilespel.nl. De Website bevat inhoud die is gegenereerd door Geilespel.nl.

 

www.Geilespel.nl, alle gelieerde websites en dergelijke mobiele interface-versie(s) daarvan, tenzij een dergelijke site wordt vermeld als specifiek vrijgesteld (hierna "wij", "ons" of de "Website"), een sociale mediaplatform om maandelijkse abonnementen en ala carte-inhoud te bieden aan fans van Geilespel.nl. De Website bevat inhoud die door onze gebruikers is gegenereerd. We delen, plaatsen of wijzigen door gebruikers gegenereerde inhoud op geen enkele manier, behalve om dergelijke inhoud te verwijderen wanneer deze in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden Overeenkomst ("Overeenkomst" of "Gebruikersvoorwaarden") tussen u en ons.

 

Andere jurisdicties/buitenlands recht: we verklaren niet dat de website, services of enig materiaal dat daarin is opgenomen geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties, en dat de toegang ertoe vanuit gebieden waar hun inhoud mogelijk illegaal is of anderszins verboden is. Degenen die ervoor kiezen om vanaf dergelijke locaties toegang te krijgen tot de Website en Diensten, doen dit op eigen initiatief en zijn als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Niets in deze Overeenkomst mag worden geïnterpreteerd als een erkenning dat de Website onderworpen is aan de wetten van een ander land dan de verenigde staten van Amerika

 

Service niet beschikbaar in sommige gebieden: u bent onderworpen aan de wetten van de staat, provincie, stad, land of andere juridische entiteit waarin u woont en/of van waaruit u deze website bezoekt. DEZE WEBSITE IS NIETIG WAAR VERBODEN OF BEPERKT DOOR DE WET. Als u een account opent en/of deze Website gebruikt terwijl u zich in een verboden rechtsgebied bevindt, overtreedt u de wet van dat rechtsgebied en deze Overeenkomst, en is uw account onderhevig aan schorsing of beëindiging zonder enige kennisgeving aan u. U stemt er hierbij mee in dat deze Website niet aansprakelijk kan worden gesteld als op u van toepassing zijnde wetten uw deelname beperken of verbieden. Deze website geeft geen verklaringen of garanties, impliciet of expliciet, met betrekking tot uw wettelijke recht om deel te nemen aan een dienst die op deze website wordt aangeboden, noch zal enige persoon die is aangesloten bij of beweert banden te hebben met de website, de bevoegdheid hebben om dergelijke verklaringen of garanties te geven. We behouden ons het recht voor om de toegang tot deze website in elk rechtsgebied te beperken.. De Website bevat inhoud die is gegenereerd door Geilespel.nl.

 

www.Geilespel.nl, alle gelieerde websites en dergelijke mobiele interface-versie(s) daarvan, tenzij een dergelijke site wordt vermeld als specifiek vrijgesteld (hierna "wij", "ons" of de "Website"), een sociale mediaplatform om maandelijkse abonnementen en ala carte-inhoud te bieden aan fans van Geilespel.nl. De Website bevat inhoud die door onze gebruikers is gegenereerd. We delen, plaatsen of wijzigen door gebruikers gegenereerde inhoud op geen enkele manier, behalve om dergelijke inhoud te verwijderen wanneer deze in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden Overeenkomst ("Overeenkomst" of "Gebruikersvoorwaarden") tussen u en ons.

 

Uw gebruik van de Website en de diensten die wij u aanbieden via de Website ("Diensten") is onderworpen aan deze Overeenkomst, die van toepassing is (1) op de volledige inhoud van deze Website, (2) op alle gerelateerde websites die wij bezitten of functioneren en waartoe wij u toegang verlenen als onderdeel van uw registratie, en (3) tot alle elektronische berichten die tussen u en ons worden uitgewisseld. Deze Overeenkomst is een juridisch bindende overeenkomst tussen u en ons, inclusief eventuele opvolgers of gelieerde ondernemingen of entiteiten, dus lees deze zorgvuldig door voordat u de Website gebruikt. U moet ten minste achttien (18) jaar oud zijn en meerderjarig zijn en wettelijke toestemming in het rechtsgebied waarin u woont of woont om in te stemmen met deze Overeenkomst. Door op de woorden "Ik ga akkoord", "Verzenden" of een vergelijkbare syntaxis te klikken, ondertekent u deze Overeenkomst elektronisch en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en erkent u uw volledige aanvaarding van alle uitdrukkelijke en opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden, zelfs als u ze niet leest. Probeer acceptatie of afwijzing van onze online overeenkomsten niet te vermijden. Verlaat de Website onmiddellijk als u deze Gebruiksvoorwaarden niet wilt accepteren. U bent gebonden aan deze Gebruikersvoorwaarden, zelfs als u alleen op de Website surft en u zich niet heeft aangemeld voor een account. We zullen uw account annuleren en/of andere rechtsmiddelen gebruiken als u deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

 

Deze Overeenkomst bevat afwijzingen van garanties, beperkingen van aansprakelijkheid, vrijwaringen, een vrijstelling van class action en de vereiste om te bemiddelen en te arbitreren bij alle vorderingen die op grond van deze Overeenkomst kunnen ontstaan. Deze bepalingen vormen een essentiële basis van deze overeenkomst. We vragen u speciale aandacht te besteden aan de volgende bepalingen: (1) beleid voor acceptabel gebruik (sectie 9); (2) garantie (sectie 13); (3) beperking van aansprakelijkheid en uitsluiting van schade (paragraaf 15); en (4) geschillenbeslechting (sectie 21).

 

We kunnen deze Overeenkomst bij een of meer gelegenheden herzien door deze webpagina bij te werken zoals hieronder besproken in Sectie 25. We beschouwen uw voortgezet gebruik van de Website nadat we de wijzigingen hebben geplaatst als uw aanvaarding van de wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met toekomstige wijzigingen, verwijder dan uw account en stop de toegang tot of het gebruik van de Services.

 

Gebruikers vereisten

 

Door de website te bezoeken, verklaart u ons dat u:

 

      - minimaal achttien (18) jaar oud bent;

 

      - Meerderjarig bent in uw rechtsgebied;

 

      - De wettelijke bevoegdheid hebt om akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, deze Overeenkomst aan te gaan en de handelingen die daarin van u worden vereist uit te voeren;

 

      - Alleen informatie hebben verstrekt die nauwkeurig en actueel is; en zal deze informatie indien nodig onmiddellijk bijwerken om ervoor te zorgen dat deze waar blijft;

 

      - Zich bewust zijn van het op volwassenen gerichte karakter van de inhoud die op de Website wordt aangeboden en dat u zich niet beledigd voelt door deze inhoud;

 

      - Bent u bekend met de wetten van uw rechtsgebied die van invloed zijn op uw recht op toegang tot op volwassenen gerichte materialen;

 

      - Het wettelijke recht hebben op toegang tot op volwassenen gerichte materialen en wij hebben het wettelijke recht om deze aan u door te sturen; en zal deze materialen niet delen met een minderjarige, deze Website niet openen in aanwezigheid van een minderjarige, of deze materialen op een andere manier beschikbaar stellen aan een minderjarige.

 

Gebruikersaccounts

 

Account Informatie. U stemt ermee in dat alle informatie die u aan de Website verstrekt waar, nauwkeurig, actueel en volledig is. U stemt er ook mee in dat u verantwoordelijk bent voor het handhaven van de juistheid van dergelijke informatie zolang u uw gebruikersaccount behoudt. Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of als wij of een van onze bevoegde agenten redelijke gronden hebben om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om te weigeren , uw account opschorten of beëindigen en elk en al het huidige of toekomstige gebruik van de Website en Diensten door u weigeren, evenals om u te onderwerpen aan mogelijke strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die via uw account worden uitgevoerd. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account en van elke andere inbreuk op de beveiliging.

Account Type. U kunt als lid een account aanmaken:

 

Leden. U kunt zich aanmelden als lid. Leden kunnen maandelijkse abonnementen en content à la carte kopen van Geilespel.nl en toegang krijgen tot bepaalde premium functies van de Website. Prijzen voor maandabonnementen en a la carte content worden prominent weergegeven op het profiel van Geilespel.nl. Leden kunnen zich abonneren op verschillende niveaus van maandelijkse abonnementen die naar goeddunken van Geilespel.nl zijn ingesteld, en Leden hebben alleen toegang tot de inhoud in de niveaus waarop die Leden zijn geabonneerd. Prijzen voor bepaalde premium functies vindt u via de op de website aangegeven links. Alle eerdere aanbiedingen of kortingen zijn niet meer beschikbaar zodra ze van de website zijn verwijderd.

 

Account verificatie. We kunnen u vragen om aanvullende informatie te verstrekken als dat nodig is om de juistheid van uw identiteit en de informatie die u aan de Website verstrekt, te verifiëren. We behouden ons het recht voor om te bepalen of een account is geverifieerd en om elk account te verwijderen dat niet onafhankelijk door ons kan worden geverifieerd. Verificatie is geen goedkeuring. We plaatsen, sponsoren of keuren geen inhoud goed die door onze gebruikers is geplaatst. Verificatie is slechts een methode om andere gebruikers te laten zien dat de identiteit van de gebruiker met een specifiek account onze controleprocedures heeft doorstaan.

 

Gebruikersnaam en wachtwoord. Om volledig toegang te krijgen tot de Website, moet u een account registreren door een unieke gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. U moet uw gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk houden; wij houden u verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account zijn gestart. U staat niet toe dat iemand onder de achttien (18) jaar oud, of die de meerderjarige leeftijd in uw rechtsgebied niet heeft bereikt, uw inloggegevens gebruiken om toegang te krijgen tot de Website. Als we ontdekken dat u dit hebt gedaan, kunnen we uw toegang tot de Website onmiddellijk annuleren zonder voorafgaande kennisgeving. Neem onmiddellijk contact met ons op als u weet of vermoedt dat iemand uw gebruikersnaam of wachtwoord gebruikt zonder uw toestemming. U moet ons alle informatie geven die u heeft over het ongeoorloofde gebruik en uw volledige medewerking verlenen bij het onderzoeken van de zaak. We kunnen u vragen om aanvullende beveiligingsprocedures toe te passen wanneer u in de toekomst toegang krijgt tot de Website om verder ongeoorloofd gebruik te voorkomen.

 

Geen account delen. Uw accountgegevens zijn alleen voor persoonlijk gebruik. U deelt de toegang tot uw account met niemand anders. We kunnen niet toestaan ​​dat meerdere personen hetzelfde account gebruiken, en de Website gebruikt verschillende technieken om dergelijk ongeoorloofd account gebruik te detecteren. Als we ontdekken dat meerdere personen het wachtwoord voor één account gebruiken, kunnen we het betreffende account opschorten of anderszins uw toegang tot de Website zonder voorafgaande kennisgeving blokkeren. In passende gevallen kunnen we nieuwe accountgegevens naar u verzenden, tenzij we vaststellen dat u verantwoordelijk bent voor het ongeoorloofd delen.

 

Onbevoegde toegang. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit frauduleuze toegang tot en gebruik van de Website. Als toegang wordt verkregen tot een gebruikersaccount op frauduleuze en/of onwettige wijze, kan de Website het bijbehorende account naar eigen goeddunken onmiddellijk beëindigen en alle noodzakelijke en passende maatregelen nemen volgens de toepasselijke wetgeving.

 

Uw recht om te deactiveren. U kunt uw account deactiveren door in uw accountinstellingen op "Account deactiveren" te klikken.

 

Factureringsvoorwaarden

Automatische Vernieuwing. WIJ KUNNEN EEN AUTOMATISCHE REFACTURATIECYCLUS GEBRUIKEN IN OVEREENSTEMMING MET UW GEKOZEN BETAALMETHODE

 

Betalingsverwerking door derden. We gebruiken verschillende externe betalingsverwerkers en gateways, en we behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken contracten te sluiten met extra externe betalingsverwerkers en gateways om alle betalingen in verband met de Website en/of Diensten te verwerken. Dergelijke derden kunnen aanvullende voorwaarden stellen aan de verwerking van betalingen. U bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke voorwaarden. Verder wijzen wij elke aansprakelijkheid af die verband houdt met uw schending van dergelijke voorwaarden

 

Wijzigingen in uw factuurgegevens. U moet onze externe facturerings agent onmiddellijk op de hoogte stellen van alle wijzigingen, inclusief wijzigingen in uw adres en wijzigingen in uw creditcard die wordt gebruikt in verband met facturering en/of betaling voor de Website en Diensten, indien van toepassing. Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of als wij of een van onze geautoriseerde agenten redelijke gronden hebben om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account opschorten of beëindigen en elk en al het huidige of toekomstige gebruik van de Website en Diensten weigeren, en u onderwerpen aan strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid.

 

Virtuele valuta. We kunnen leden toestaan ​​of verplichten om voor Services te betalen met behulp van een of meer virtuele valuta, zoals Bitcoin. Acceptatie van een dergelijke betalingsmethode is naar eigen goeddunken en kan van beperkte duur zijn. Elke betaling in virtuele valuta is onomkeerbaar. Terugbetalingen van betalingen in virtuele valuta zijn ook naar eigen goeddunken en kunnen, indien toegestaan, naar onze keuze de vorm aannemen van virtuele valuta-overdracht of de overeenkomstige contante waarde van de gevraagde terugbetaling. Er kunnen extra administratieve kosten gepaard gaan met transacties in virtuele valuta.

 

Facturerings fouten. Als u van mening bent dat u ten onrechte bent gefactureerd voor activiteiten die verband houden met uw account, dient u onze externe facturerings agent onmiddellijk op de hoogte te stellen van een dergelijke fout. Als u dit niet doet binnen dertig (30) dagen nadat een dergelijke facturerings fout voor het eerst op een rekeningafschrift is verschenen, wordt de betreffende vergoeding door u acceptabel geacht voor alle doeleinden, inclusief het oplossen van vragen die zijn gesteld door of namens uw bankinstelling . U vrijwaart ons van alle aansprakelijkheden en schadeclaims als gevolg van een fout of discrepantie die niet binnen dertig (30) dagen nadat de rekening aan u is ontvangen, is gemeld. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op en een aanvulling op alle voorwaarden die vereist zijn door externe facturering entiteiten die we inschakelen om facturerings diensten te leveren. U bent verantwoordelijk voor de beoordeling en naleving van de voorwaarden van een dergelijke entiteit, naast de voorwaarden in deze Overeenkomst.Gestolen kaarten en frauduleus gebruik van creditcards. Wij nemen creditcard fraude zeer serieus. Ontdekking dat u een gestolen of frauduleuze creditcard heeft gebruikt, zal resulteren in de melding van de juiste wetshandhavingsinstanties en beëindiging van uw account.

 

Beperkte licentie om de website te gebruiken

We verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot de Website en de inhoud ervan in overeenstemming met deze voorwaarden. Met 'toegang' bedoelen we de website bezoeken, de services gebruiken en de inhoud ervan bekijken. Met 'inhoud' bedoelen we alle materialen, inclusief tekst, communicatie, afbeeldingen, geluiden, streams, video's, profielen, software, gegevens of andere informatie. U moet voldoen aan - en u stemt ermee in om te voldoen - aan alle toepasselijke wetten wanneer u de Website bezoekt. We behouden ons het recht voor om uw toegang te wijzigen, te beperken of te annuleren als u zich niet aan deze gebruiksvoorwaarden houdt.

 

U heeft alleen toegang tot de Website voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U zult de inhoud die u op de Website bezoekt niet gebruiken voor verdere distributie, uitvoering, weergave, verkoop, wederverkoop, verhuur, lease, uitlening of sublicentie. U zult geen inhoud opnemen of beschikbaar stellen op een peer-to-peer-netwerk, dienst voor het delen van bestanden of ander systeem dat wordt gebruikt voor massale verzending van digitaal materiaal naar anderen. U erkent dat het weergeven van inhoud die op deze website wordt verspreid, in strijd is met de intellectuele eigendomswetten, die aanzienlijke straffen en boetes met zich meebrengen. Ten slotte zult u geen andere gebruikers vragen om gebruik te maken van of deel te nemen aan de diensten van website(s) van derden die dezelfde of vergelijkbare Diensten aanbieden als deze Website. Als u dit doet, kunt u onmiddellijk burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

 

Suggesties

Links van derden

 

Deze website kan links bevatten naar andere websites die worden beheerd door andere entiteiten die volledig onafhankelijk van ons zijn. Deze gelinkte websites staan ​​niet onder onze controle en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud of links. Het opnemen van een link op deze website impliceert niet dat wij een gelinkte website of de inhoud ervan goedkeuren. U aanvaardt het risico van toegang tot een site van derden die mogelijk aan de website is gekoppeld.

 

Als u een van deze gekoppelde websites bezoekt, verlaat u deze website. Als u besluit een gelinkte website te bezoeken, doet u dit op eigen risico en onderhevig aan eventuele gebruikersovereenkomsten of beleidsregels die zijn geplaatst op of die het gebruik van of de toegang tot dergelijke websites regelen. We raden u aan de gebruikersovereenkomsten en het beleid op alle gelinkte websites te lezen. Hoe dan ook, het is uw verantwoordelijkheid om alle beschermende maatregelen te nemen om u te beschermen tegen virussen of andere destructieve elementen.

We waarderen en verwelkomen alle suggesties die u heeft om de Website te verbeteren. U kunt ons suggesties sturen door contact met ons op te nemen. U stemt ermee in dat we elk idee of suggestie die u ons geeft royalty vrij, wereldwijd, toewijsbaar en voor altijd kunnen gebruiken zonder enige attributie of vergoeding aan u. We zijn niet verplicht om een ​​suggestie die u bij ons indient vertrouwelijk te houden, ongeacht eventuele tegenstrijdige vermeldingen in verzendingen aan ons.

 

Wij wijzen elke aansprakelijkheid (direct of indirect) jegens u af voor enig verlies veroorzaakt door uw gebruik van of vertrouwen op de inhoud of diensten die beschikbaar zijn op of via een gekoppelde website. U dient contact op te nemen met de website beheerder of webmaster van die websites van derden als u zich zorgen maakt over de links, inhoud of diensten op die websites.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

We beschermen onze intellectuele eigendomsrechten op agressieve wijze. Wij bezitten of hebben de licentie/toestemming om alle tekst, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, video's, handels merken, logo's, audio clips, geluiden, muziek, illustraties, knop pictogrammen, streaming gegevens, animatie, afbeeldingen, downloadbare materialen te gebruiken , gegevens compilaties, software en computer code, inclusief het ontwerp, de structuur, selectie, coördinatie, uitdrukking, "look and feel", en de rangschikking van deze inhoud, op deze website en al dergelijk materiaal is beschermd door Amerikaans en internationaal auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten. We behouden alle rechten, titels en belangen in dergelijke materialen en compilaties daarvan. U erkent dat handels kleding, auteursrechten, octrooien en handelsmerken, en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentie wetten, de website en de inhoud ervan beschermen. Tenzij anders vermeld of de context anders vereist, is de volgende handelsmerk informatie van toepassing:

 

"Geilespel" zijn onze merknamen en handelsmerken. Deze Overeenkomst omvat geen licentie of rechten om onze merknaam(en) te gebruiken op een manier die inbreuk zou maken op onze rechten. Elk ongeoorloofd gebruik van onze handelsmerken, handelsnamen of dienstmerken zal worden nagestreefd in de ruimste zin van de wet.

Product- en service namen van andere partijen waarnaar hierin wordt verwezen, kunnen handelsmerken en servicemerken zijn van hun respectieve bedrijven en zijn het exclusieve eigendom van dergelijke respectieve eigenaren en mogen niet openbaar worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaren en/of houders van dergelijke handelsmerken en dienstmerken.

Alle merken, logo's, domeinen en handelsmerken die u op de Website en Services aantreft, mogen niet openbaar worden gebruikt, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons, en mogen niet worden gebruikt op een manier die verwarring kan veroorzaken bij consumenten, of op enigerlei wijze die ons in diskrediet brengen of in diskrediet brengt.

U mag alleen toegang krijgen tot de Website of de inhoud ervan in overeenstemming met deze voorwaarden en eventuele voorwaarden voor speciale inhoud. U zult geen ander gebruik maken van de Website of de inhoud ervan, ook niet door inhoud te kopiëren, te wijzigen, te openen of te verspreiden. U zult de inhoud van de Website niet reproduceren, imiteren of gebruiken op een manier die verwarring kan veroorzaken bij klanten, of op een manier die de Website in diskrediet brengen of in diskrediet brengt. Als u dit doet, kunnen uw acties een inbreuk vormen op onze rechten of de rechten van derden en kan dit leiden tot beëindiging van deze Overeenkomst.

 

We onderschrijven noch bevelen de eigenaar aan van handelsmerken van derden die we op de website weergeven. Bovendien impliceert ons gebruik van handelsmerken of links naar websites die eigendom zijn van derden niet, direct of indirect, dat deze eigenaren deze website onderschrijven of enige band hebben met deze website.

 

Kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht: we respecteren de intellectuele eigendomsrechten van alle partijen en leven vrijwillig de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") na. We hebben een beleid aangenomen met betrekking tot beëindiging van herhaaldelijke inbreukmakers op het auteursrecht in overeenstemming met de DMCA. Kopieën van ons beleid met betrekking tot herhaalde inbreuken zijn op verzoek voor u beschikbaar. Informatie over het indienen van een kennisgeving van inbreuk onder de DMCA vindt u hier: [Link naar DMCA-beleid].

 

Geen inhoud van minderjarigen of misbruik van minderjarigen

 

Inhoud van minderjarigen is ten strengste verboden. We nemen een krachtig en duidelijk standpunt in tegen alle inhoud die minderjarigen afbeeldt (inclusief links naar dergelijke inhoud). We staan ​​alleen visuele media van instemmende volwassenen toe voor instemmende volwassenen. Als u visuele media ziet, echt of gesimuleerd, waarop minderjarigen worden afgebeeld die betrokken zijn bij seksuele activiteiten (of links naar hetzelfde) op de website, meld dit dan onmiddellijk aan ons. Voeg bij uw melding alle passende bewijsstukken, inclusief de datum en tijd. We zullen alle meldingen onmiddellijk onderzoeken en passende maatregelen nemen. We werken samen met wetshandhavingsinstanties die minderjarige inhoud onderzoeken. Wij opereren als de aanbieder van een interactieve computerservice. Als zodanig zijn we over het algemeen niet verantwoordelijk voor claims die voortvloeien uit de publicatie of verzending van inhoud die door onze gebruikers is ingediend.

 

Aanvaardbaar gebruik beleid

 

De website is er trots op een plek te bieden waar gebruikers hun creativiteit kunnen uiten en inhoud kunnen delen, maar bepaalde belangrijke regels moeten worden gerespecteerd, anders kunnen gebruikers worden beëindigd. U bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die via uw account worden uitgevoerd bij interactie met anderen op de Website. Gebruik uw gezond verstand en respecteer andere personen die de chat-/interactieve functies van deze website gebruiken. Onthoud dat vanwege het anonieme karakter van internet, deelnemers misschien niet zijn wie ze zeggen dat ze zijn, weten wat ze zeggen te weten, of verbonden zijn met wie ze zeggen dat ze verbonden zijn. Als we ontdekken dat u zich schuldig hebt gemaakt aan misleidende of frauduleuze activiteiten, behouden we ons het recht voor om u de toegang tot deze website te blokkeren en u verantwoordelijk te houden.

 

Verboden gebruik: de volgende zijn enkele, maar niet alle, schendingen die ertoe kunnen leiden dat wij uw toegang tot de website beëindigen. Tijdens het gebruik van de Website, zult u niet:

 

de Services gebruiken voor enig onwettig doel of op een manier die verboden is door deze Overeenkomst, deelnemen aan een activiteit die in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving van een toepasselijke overheidsinstantie, noch niet voldoen aan bevelen, uitspraken of mandaten van rechtbanken van bevoegde jurisdictie;

inhoud plaatsen, uploaden of delen op de Website die in strijd is met of inbreuk maakt op de wet, regelgeving, verdrag of rechten van derden, inclusief auteursrechten, dienst merken, handels merken, handelsnamen, handel's geheimen, vertrouwelijkheids-, privacy- of publiciteitsrechten , of enig ander intellectueel eigendom;

een account aanmaken dat zich voordoet als een derde partij of anderszins de informatie van een derde partij plaatst;

 

het plaatsen, uploaden of delen van inhoud die onwaarheden of verkeerde voorstellingen bevat die schade kunnen toebrengen aan de Website of een derde partij;

inhoud plaatsen, uploaden of delen die onwettig, schadelijk, obscene, onzedelijk, lasterlijk, lasterlijk, onnauwkeurig is, die individuen waarschijnlijk in een "vals licht" afbeeldt, bedreigend, beledigend, vulgair, onfatsoenlijke, intimiderend, hatelijk, dreigend, schandalig , opruiend, godslasterlijk, transfoob, raciaal of etnisch beledigend, waarschijnlijk ergernis, intimidatie, alarm, verlegenheid, angst, ongemak of ongemak veroorzaken; alle inhoud die anders gewoon smerig of verwerpelijk is, of gewelddadig gedrag vormt of aanmoedigt, of gedrag dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, een wet overtreedt; of enige inhoud die, naar eigen goeddunken van de Website, anderszins ongepast is;ander gedrag vertonen dat geen ander doel dient dan gebruikers lastig te vallen, te ergeren of te beledigen;

inhoud plaatsen, uploaden of delen die een persoon afbeeldt die jonger is dan achttien (18) jaar;

inhoud plaatsen, uploaden of delen die een persoon bevat die niet heeft ingestemd met het nemen, vastleggen of anderszins herdenken van die inhoud;

 

inhoud plaatsen, uploaden of delen die een persoon bevat die niet heeft ingestemd met het plaatsen, uploaden of delen van die inhoud op de Services;

 

inhoud plaatsen, uploaden of delen waarin een persoon wordt afgebeeld voordat eerst wordt bevestigd, op straffe van meineed, dat alle personen in die inhoud hebben ingestemd met het nemen en plaatsen van de inhoud op de Services;

inhoud plaatsen, uploaden of delen waarin expliciet wordt vermeld, insinueert of anderszins impliceert dat inhoud op de Services is genomen of geplaatst zonder de toestemming van elk individu in de inhoud;

 

inhoud plaatsen, uploaden of delen met de bedoeling geld of ander voordeel af te persen van een derde partij in ruil voor verwijdering van de inhoud;

inhoud plaatsen, uploaden of delen die een persoon afbeeldt zonder schriftelijke documentatie te inspecteren en bij te houden die voldoende is om te bevestigen dat alle onderwerpen van uw inzendingen in feite achttien (18) jaar of ouder zijn, inclusief een schriftelijke toestemming of vrijgave van elke identificeerbare persoon in de inzending om hun naam of gelijkenis te gebruiken en om opname en gebruik van de inzending mogelijk te maken op de manier die wordt overwogen door de Website en deze voorwaarden;het plaatsen, uploaden of delen van inhoud die (echte of gesimuleerde) (i) seksuele activiteiten waarbij minderjarigen betrokken zijn, afbeeldt, adverteert of vraagt; (ii) incest; (iii) bestialiteit; (iv) geweld, verkrachting, gebrek aan toestemming, dronkenschap, aanranding, marteling, sadomasochistisch misbruik of hardcore bondage, extreme fisting of genitale verminking; (v) necrofilie; (vi) urine, scatologische of uitwerpselen gerelateerde inhoud; (vii) illegale prostitutie of mensenhandel, expliciet of door het gebruik van slang, acroniemen of afkortingen; (viii) "wraakporno" (zoals die term algemeen wordt begrepen) (ix) illegale of ongeoorloofde drugs; of (x) enig ander onwettig gedrag of gedrag dat volgens de toepasselijke wetgeving als obsceen kan worden beschouwd;

 

emoji's, GIF's of andere media gebruiken om activiteiten te communiceren die in strijd zijn met deze Overeenkomst;

 

inhoud plaatsen, uploaden of delen die zelfmoord of zelfbeschadiging promoot of aanmoedigt;

 

het plaatsen, uploaden of delen van ongevraagde seksuele inhoud of inhoud die andere gebruikers seksueel objectiveert;

 

dezelfde of vergelijkbare inhoud herhaaldelijk plaatsen;

 

het plaatsen van vacatures of inhoud die in strijd is met antidiscriminatiewetten;

 

zich voordoen als een ander individu of een andere entiteit, feitelijk of fictief; valselijk een band met een persoon of entiteit claimen; toegang krijgen tot of proberen toegang te krijgen tot de accounts van anderen zonder toestemming; een verkeerde voorstelling van de bron, identiteit of inhoud van informatie die via de Services wordt verzonden; of enige andere soortgelijke frauduleuze activiteit uit te voeren;

de Website gebruiken voor enig ander doel dan om toegang te krijgen tot de Website zoals aangeboden door de Website;

 

het omzeilen, uitschakelen, beschadigen of anderszins verstoren van de werking van de website, het plezier van een gebruiker van de website, of de beveiligingsgerelateerde functies of functies van de website die het gebruik of kopiëren van materiaal of inhoud voorkomen, beperken of beperken, of functies die op welke manier dan ook beperkingen opleggen aan het gebruik van de Website of de inhoud ervan, inclusief het plaatsen, linken naar, uploaden of anderszins verspreiden van virussen, adware, spyware, malware, logische bommen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, beschadigd gegevens of andere kwaadaardige code, bestanden of programma's die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, vernietigen, beperken of bewaken;

de Services gebruiken voor het maken, verkrijgen, distribueren of anderszins openen van illegale kopieën van auteursrechtelijk beschermde, handelsmerk- of gepatenteerde inhoud;

aanduidingen of kennisgevingen met betrekking tot het auteursrecht of andere eigendomsrechten op de Services, of inhoud van derden, te verwijderen of headers te vervalsen of anderszins identificatiegegevens te manipuleren om de oorsprong van informatie die u verzendt te verhullen;

 

ongevraagde aanbiedingen, advertenties, voorstellen te doen of ongewenste e-mail of spam naar andere gebruikers te sturen, inclusief ongevraagde advertenties, promotiemateriaal of ander wervingsmateriaal, bulk mailing van commerciële advertenties, kettingbrieven, informatie aankondigingen, liefdadigheid verzoeken en handtekeningen verzoeken;

 

het overmatig plaatsen, uploaden of delen van herhalende woorden, afbeeldingen, hashtags of andere inhoud met het doel om te spammen of met het effect van spamming;

de Services gebruiken voor illegale doeleinden of in strijd met lokale, provinciale, nationale of internationale wetten, inclusief wetten die sekshandel verbieden, wetten die het promoten of faciliteren van prostitutie verbieden, en/of wetten die intellectueel eigendom en andere eigendomsrechten en gegevensbescherming regelen en privacy;

 

plaatsen, weergeven, verzamelen of proberen te verzamelen, delen of onthullen van de telefoonnummers, straatadressen, achternaam, e-mailadressen, URL's, geografische locatie of andere persoonlijke informatie over gebruikers of derden zonder hun toestemming, of, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​in deze Overeenkomst, materialen, inhoud van derden of andere inhoud op de Services gebruiken voor commercieel gebruik;

 

reverse-engineering, decompilatie, demontage of een andere poging om de broncode van de website of een deel ervan te achterhalen, behalve en alleen als die activiteit ondanks deze beperking uitdrukkelijk is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving;

toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een geautomatiseerd proces (zoals een robot, spider, scraper of iets dergelijks) om toegang te krijgen tot de website in strijd met de robot uitsluiting headers van de website of om alle of een substantieel deel van de inhoud van de website te schrappen (anders dan in verband met bona fide zoekmachine indexering of zoals de website anderszins uitdrukkelijk toestaat);

 

wijzigen, aanpassen, vertalen of afgeleide werken maken op basis van de Services of een deel ervan, behalve en alleen als de toepasselijke wetgeving die activiteit ondanks deze beperking uitdrukkelijk toestaat;

de Diensten of de inhoud ervan commercieel exploiteren of beschikbaar stellen aan derden, inclusief elke actie of poging om de Website te "framen" of "spiegelen";

 

enige actie ondernemen die (naar eigen goeddunken) een onredelijke of onevenredig grote belasting van de technologische infrastructuur van de Website oplegt of kan opleggen of er anderszins buitensporige eisen aan stelt; en

een van de handelingen die in deze sectie worden beschreven proberen te doen of een persoon helpen of toestaan ​​om zich in te laten met een van de handelingen die in deze sectie worden beschreven.

Secties 9(1)-9(34) worden elk afzonderlijk aangeduid als een "Verboden Gebruik" en gezamenlijk aangeduid als het "Verboden Gebruik".

 

Deelnemen aan een Verboden Gebruik zal worden beschouwd als een schending van deze Overeenkomst en kan leiden tot onmiddellijke opschorting of beëindiging van het account van de gebruiker en toegang tot de Website of het platform zonder voorafgaande kennisgeving, naar ons eigen goeddunken. We kunnen rechtsmiddelen of andere passende acties tegen u ondernemen als u zich bezighoudt met een van de bovengenoemde verboden toepassingen of ongeoorloofd gebruik van de services, met inbegrip van civielrechtelijke, strafrechtelijke of voorlopige maatregelen en annulering van uw account. Elk ongeoorloofd gebruik van de Services of onze computersystemen is in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en bepaalde internationale, buitenlandse en binnenlandse wetten.

 

Waarschuwing voor misbruik

 

Deze website werkt als een interactief computerservice platform en stelt individuen in staat om op verschillende manieren met elkaar te communiceren. Zoals bij elke menselijke interactie, kunnen sommige personen proberen de Website en de netwerkdiensten te misbruiken om andere gebruikers te irriteren, lastig te vallen, te bedriegen of anderszins te schaden. We tolereren dergelijk misbruik niet, en elke gebruiker die zich met dergelijk gedrag bezighoudt, riskeert beëindiging en mogelijke burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Deze melding dient als een waarschuwing voor onze gebruikers over de mogelijkheid van misbruik van onze Services. We dringen er bij u op aan om uw gezond verstand te gebruiken bij interactie met personen via de website en om gevallen van wangedrag te melden aan de klantenondersteuning.

 

 Gebruikers Inzendingen

We kunnen u toestaan ​​om bepaalde inhoud op de Website te plaatsen. Met uitzondering van persoonlijk identificeerbare informatie die onder ons privacybeleid valt, beschouwen we alle inhoud die op deze website wordt ingediend als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom. We hebben geen enkele verplichting met betrekking tot deze inhoud en we garanderen geen enkele vertrouwelijkheid van inzendingen. We mogen deze inhoud vrijelijk gebruiken en anderszins exploiteren voor elk doel.

 

U garandeert dat u schriftelijke licenties, vergunningen en vrijwaringen behoudt van elke persoon die is afgebeeld op of op een locatie die wordt gebruikt in een inzending van gebruikers die op de website is geplaatst, of in verband met een live-evenement dat u organiseert en dat mogelijk wordt gesponsord door of geadverteerd op de website, en dat dergelijke inzendingen geen rechten van derden schenden. Op ons verzoek verstrekt u ons kopieën van alle noodzakelijke vrijgaven, licenties of eigendom documenten.

 

U behoudt alle eigendomsrechten op uw inzendingen. U verleent ons echter een wereldwijde, eeuwigdurende, niet-exclusieve, royalty vrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruiken, reproduceren, distribueren, voorbereiden van afgeleide werken van, weergeven en uitvoeren van de inzendingen voor de Website en onze (en die van onze opvolger) , inclusief voor het promoten en herdistribueren van enig deel van de Website (en afgeleide werken ervan) in alle mediaformaten en via alle media kanalen. Deze licentie omvat, maar is niet beperkt tot, het recht om uw volledige profiel, of delen daarvan, en alle inhoud, inclusief tekst, afbeeldingen, foto's, persoonlijke beschrijving en alle contactgegevens, te kopiëren en over te dragen aan een gelieerde of gerelateerde of partnersites van ons, en om dergelijke inhoud naar eigen goeddunken op verschillende pagina's van de Website te plaatsen. We zijn niet onderworpen aan enige vertrouwelijkheidsverplichting met betrekking tot dergelijke informatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ons overeengekomen of wettelijk vereist. U bent als enige verantwoordelijk voor uw inzendingen en de gevolgen van het plaatsen ervan op de Website.

 

U begrijpt dat de inhoud die op de website wordt weergegeven voornamelijk door gebruikers wordt geplaatst en dat we niet verplicht zijn om de inhoud vooraf te screenen, te beoordelen of preventief te controleren. We wijzen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor door gebruikers gegenereerde inhoud die op de website wordt geplaatst. We onderschrijven niet (uitdrukkelijk of impliciet) de meningen die worden geuit in door gebruikers gegenereerde inhoud die op deze website wordt geplaatst. U begrijpt dus dat u bij het bezoeken van de Website kunt worden blootgesteld aan inzendingen van verschillende bronnen, en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid, veiligheid of intellectuele eigendomsrechten voor deze inzendingen. U begrijpt verder dat u mogelijk wordt blootgesteld aan inzendingen die onnauwkeurig, aanstootgevend, illegaal, onfatsoenlijke, obsceen of verwerpelijk zijn, en u doet afstand van alle rechten of rechtsmiddelen die u tegen ons heeft of kunt hebben voor deze blootstelling.

 

If you are aware of any information posted that violates this Agreement, please contact us. Please provide as much detail as possible, including a copy of the objectionable information or the location where we may find it, the reason we should remove it, and a statement certifying the accuracy of the information you provided to us.

 

We assume no responsibility for monitoring the Website for inappropriate content or conduct. However, we reserve the right to monitor and delete any information or postings we deem inconsistent with these User Terms, and we may refuse to publish, remove, or block access to any submission that is available through the Website or our network or Services without advance notice or delay. If we choose to monitor the Website at any time, we assume (1) no responsibility for the content, (2) no obligation to modify or remove any inappropriate content, and (3) no responsibility for the conduct of the user submitting that content. You are solely responsible for the submissions that you make to the Website and for any other material or information that you transmit or share with other users or unrelated persons through the Website. We do not permit copyright infringing activities or infringement of other intellectual property rights on the Website, and we will remove all content and submissions if properly notified that the content or submission infringes on another's intellectual property rights. We also reserve the right to terminate a user's access to the Website, in accordance with our DMCA Policy, if we determine the user is an infringer. While we permit publication of erotic and sexually explicit content, we reserve the right to decide if the content or submission is appropriate and otherwise complies with this Agreement. We may remove submissions or terminate a user's access for uploading content that violates this Agreement at any time without prior notice.

 

We zullen volledig samenwerken met wetshandhavingsinstanties of bevelen van rechtbanken van bevoegde jurisdictie, waarbij we ons vragen of opdracht geven om de identiteit of locatie bekend te maken van iedereen die inhoud plaatst die in strijd is met deze Overeenkomst, in overeenstemming met ons privacybeleid, ons beleid voor dagvaarding en de toepasselijke wetgeving of regelgeving. Als uw activiteit ertoe leidt dat de Website een dagvaarding, ontdekking verzoek, productie bevel of gerechtelijk bevel ontvangt waardoor de Website kosten, gerechtskosten of juridische kosten moet maken voor naleving, stemt u ermee in ons te vergoeden voor dergelijke onkosten, kosten of juridische kosten. kosten op ons verzoek.

 

Beleid voor massaal gebruik van berichten

 

Gebruik de tool voor massaberichten niet om andere bedrijven en hun diensten te promoten. Deze tool mag alleen worden gebruikt om berichten te verzenden die alleen betrekking hebben op Geilespel.nl-inhoud. Bij misbruik van deze voorwaarden wordt uw account onmiddellijk uitgeschakeld en worden alle verschuldigde bedragen verbeurd.

Wijzigingen en onderbrekingen van de service

U erkent dat we geen continue, ononderbroken of veilige toegang tot deze website garanderen en dat talrijke factoren of omstandigheden buiten onze controle onze werking van deze website kunnen belemmeren of nadelig kunnen beïnvloeden. We garanderen evenmin dat u toegang krijgt tot of gebruik kunt maken van alle onderdelen van deze website. U begrijpt dat we niet aansprakelijk zijn jegens u voor enige ontoegankelijkheid, inclusief aansprakelijkheid voor het verstrekken van een terugbetaling of een andere terugboeking van transacties vanwege ontoegankelijkheid.

 

We kunnen de toegang tot deze website tijdelijk en zonder kennisgeving opschorten wegens systeemstoring, onderhoud of reparatie of om redenen buiten onze controle.

 

We kunnen uw toegang tot deze website onmiddellijk opschorten, beëindigen of blokkeren als we redelijkerwijs van mening zijn dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt geschonden.

 

We behouden ons het recht voor om deze website met of zonder kennisgeving aan u te wijzigen of stop te zetten. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij als we ons recht uitoefenen om de Website te wijzigen of stop te zetten.

 

Garantie Disclaimers

 

Wij bieden u toegang tot deze website en de inhoud ervan "zoals het is", "met alle fouten" en "zoals beschikbaar". U neemt het volledige risico voor bevredigende kwaliteit, prestaties, nauwkeurigheid en inspanning op zich. We geven geen garantie dat de Website of enige inhoud aan uw behoeften of vereisten zal voldoen. We wijzen alle garanties af - uitdrukkelijk, wettelijk of impliciet - inclusief garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, vakkundige inspanning, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, veiligheid, titel, exclusiviteit, rustig genot, niet-inbreuk, en garanties dat uw toegang toegang tot de Website ononderbroken en foutloos zal zijn, of dat er geen verlies van inhoud zal plaatsvinden, voor zover bepaald door de toepasselijke wetgeving. Er zijn geen garanties van welke aard dan ook die verder gaan dan deze Gebruiksvoorwaarden of die ontstaan ​​als gevolg van de uitvoering, handelswijze of handelsgebruik.

 

We geven geen garantie, onderschrijven, garanderen of nemen geen verantwoordelijkheid voor enige service die wordt geadverteerd of aangeboden door een andere persoon via de website of een gekoppelde website, of die wordt vermeld in een banner of andere advertenties. Wij zijn geen partij bij of zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor het toezicht op transacties tussen u en andere leveranciers van producten of diensten. Net als bij de aankoop van een product of dienst via elk medium of in elke omgeving, dient u uw gezond verstand te gebruiken en waar nodig voorzichtig te zijn.

 

De Website kan fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden of verouderde informatie bevatten. We garanderen niet de betrouwbaarheid van enige verklaring of andere informatie die wordt weergegeven of verspreidt via de Website. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten of weglatingen in enig deel van de Website te corrigeren.

 

Vrijwaring en afwijzing van aansprakelijkheid

 

U erkent dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor inzendingen van gebruikers of het beledigende of onwettige gedrag van een persoon. U begrijpt dat het risico van schade of schade hieruit volledig bij u berust, en u ontslaat ons uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit gebruikers inzendingen of het gedrag van een persoon. U ontslaat, spreekt ons vrij van en ontslaat ons, onze moedermaatschappij, agenten, werknemers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, advocaten en gelieerde ondernemingen, van alle aantijgingen, tellingen, aanklachten, schulden, rechtsvorderingen en claims met betrekking tot op het gebruik van of activiteiten met betrekking tot het gebruik van de Website, inclusief claims met betrekking tot het volgende:

Nalatigheid, grove nalatigheid, roekeloos gedrag, vervreemding van genegenheid (voor zover erkend in enig rechtsgebied), opzettelijk toebrengen van emotioneel leed, opzettelijke inmenging in contract of voordelige zakelijke relatie, laster, privacy, publiciteit, inbreuk op intellectueel eigendom, verkeerde voorstelling van zaken, wraakporno wetsovertredingen, financiële verliezen die niet te wijten zijn aan de website, gemiste vergaderingen, onvervulde verwachtingen, valse identiteiten, frauduleuze handelingen door anderen, inbreuk op de privacy, vrijgeven van persoonlijke informatie, mislukte transacties, aankopen of functionaliteit van de website, niet-beschikbaarheid van de Website, zijn functies en/of Diensten en enige andere technische storing die kan leiden tot ontoegankelijkheid van de Website, of enige claim op basis van plaatsvervangende aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad gepleegd door personen die op of via de Website en Diensten zijn ontmoet, inclusief fraude, diefstal of misbruik van persoonlijke informatie, mishandeling, batterij, stalking, intimidatie, cyberpesten, verkrachting , diefstal, bedrog, meineed, doodslag of moord.

 

De bovenstaande lijst is alleen bedoeld ter illustratie en is niet uitputtend voor de soorten of categorieën claims die door u zijn vrijgegeven. Deze vrijwaring is bedoeld door de partijen om ruim te worden geïnterpreteerd in het voordeel van de website, en dus zal elke dubbelzinnigheid worden geïnterpreteerd op een manier die vrijgave van de breedste claims biedt. Deze vrijwaring is bedoeld als een volledige vrijwaring van vorderingen, en de partijen erkennen het juridisch bindende karakter van deze bepaling en de aard van de in verband daarmee opgegeven rechten.

 

We wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u af voor een van de volgende zaken:

 

Fouten, fouten of onnauwkeurigheden van inhoud;

 

Persoonlijk letsel of materiële schade van welke aard dan ook als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de Website;

 

Alle informatie, opmerkingen of materiaal dat u ontvangt dat inbreuk maakt op, onjuist, obsceen, onfatsoenlijke, bedreigend, beledigend, lasterlijk, inbreuk op de privacy of illegaal is;

 

Ongeautoriseerde toegang van derden tot of wijzigingen van uw account, transmissies of gegevens;

 

Elke onderbreking of stopzetting van de verzending van of naar de Website;

Alle bugs, virussen, malware, Trojaanse paarden en dergelijke die door een persoon naar of via de Website kunnen worden verzonden;

 

Elke incompatibiliteit tussen de Website en uw andere Diensten, hardware of software;

 

Eventuele vertragingen of storingen die u kunt ondervinden bij het initiëren, uitvoeren of voltooien van verzendingen naar of transacties met de Website; of

Enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van inhoud die is geplaatst, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Website.

 

Beperking van aansprakelijkheid en uitsluiting van schade

 

Tenzij veroorzaakt door onze grove nalatigheid of opzettelijk en moedwillig wangedrag, beperken wij onze totale aansprakelijkheid jegens u voor vorderingen die voortvloeien uit deze voorwaarden of uw toegang tot de website uitsluitend tot uw eventuele incidentele en directe schade. Onze totale aansprakelijkheid jegens u zal echter niet meer bedragen dan honderd dollar ($ 100 USD) of het totale bedrag dat u ons hebt betaald gedurende de periode van één (1) maand voordat u uw claim indiende, indien dit het hoogste is. Herstel van deze schade is uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor enige andere schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit deze Gebruiksvoorwaarden of uw toegang tot de Website.

 

Tenzij veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk en moedwillig wangedrag van de ander, is geen van beide partijen aansprakelijk jegens de andere partij voor enige speciale, indirecte, incidentele, gevolg-, voorbeeld- of punitieve schade die voortvloeit uit deze Overeenkomst of de Website. Deze uitsluiting geldt ook indien de wederpartij op de hoogte was of behoorde te zijn van de mogelijkheid van de schade.

 

De wederzijdse uitsluiting van speciale, indirecte, incidentele schade, gevolgschade, exemplarische of punitieve schadevergoeding is onafhankelijk van uw exclusieve verhaalsmogelijkheid en blijft bestaan, zelfs als uw exclusieve rechtsmiddel niet voldoet aan zijn essentiële doel of een rechtbank of tribunaal van bevoegde jurisdictie uw exclusieve rechtsmiddel anderszins niet-afdwingbaar acht.

 

De beperkingen en uitsluitingen in deze sectie zijn van toepassing ongeacht de aangevoerde aansprakelijkheidstheorie, of het nu gaat om strikte aansprakelijkheid, schending van de garantie (expliciet of impliciet), contractbreuk, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie.

 

Reikwijdte van disclaimers

 

De disclaimers, uitsluitingen en beperkingen in secties 13, 14 en 15 zijn van toepassing voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, maar niet meer. Ze zijn niet bedoeld om u de verplichte bescherming te ontnemen die u krachtens de toepasselijke wetgeving wordt geboden. Omdat sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van bepaalde garanties, aansprakelijkheid voor gevolgschade of andere zaken kunnen verbieden, zijn sommige of alle disclaimers, uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen in hoeverre secties 13, 14 en 15 op u van toepassing kunnen zijn. Houd er rekening mee dat niets in deze Overeenkomst bedoeld is om een ​​bepaalde derde partij te bevoordelen, en alleen de partijen bij deze Overeenkomst zullen bevoegd zijn om enige voorwaarde van deze Overeenkomst af te dwingen.

 

vrijwaring

 

U moet ons betalen voor elk verlies van ons dat u heeft veroorzaakt door uw nalatigheid, opzettelijk wangedrag of schending van deze Gebruiksvoorwaarden. U hoeft ons echter niet te betalen voor schade veroorzaakt door onze grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

 

Verlies betekent een geldbedrag waarvoor wij wettelijk verantwoordelijk zijn of in welke vorm dan ook betalen. Bedragen omvatten bijvoorbeeld een vonnis, een schikking, een boete, schadevergoeding, voorlopige voorzieningen, personeelsvergoedingen, een waardevermindering van het onroerend goed en kosten voor verdediging tegen een claim voor verlies (inclusief vergoedingen voor juridisch advies, getuige-deskundigen en andere adviseurs). Een verlies kan voortvloeien uit een materiële of immateriële schade; door lichamelijk letsel, materiële schade of andere oorzaken; kan gebaseerd zijn op onrechtmatige daad, contractbreuk of enige andere theorie of herstel; en omvat incidentele, directe en gevolgschade.

 

Een schade wordt veroorzaakt door een gebeurtenis als de schade zich zonder de gebeurtenis niet zou hebben voorgedaan, ook als de gebeurtenis geen directe oorzaak van de schade is.

 

Juridische verdediging van een claim. We hebben controle over de verdediging van een claim voor een verlies (inclusief de afwikkeling ervan), tenzij we u opdracht geven om de verdediging te beheren. We behouden ons het recht voor om een ​​juridisch adviseur van onze keuze te selecteren voor claims die onderhevig zijn aan schadeloosstelling. U en wij moeten te goeder trouw met elkaar samenwerken aan een claim.

 

Geen exclusiviteit. Onze rechten op grond van deze sectie hebben geen invloed op andere rechten die we mogelijk hebben.

 

Beperkte tijd om claims in te dienen

 

Een partij bij deze Overeenkomst moet elke claim die een partij kan hebben tegen de andere partij die voortvloeit uit deze Gebruiksvoorwaarden of de Website binnen één (1) jaar nadat de claim is ontstaan, indienen. Als een partij er niet in slaagt om binnen deze periode van één (1) jaar enige vordering die partij op de andere partij heeft in te dienen, wordt de vordering permanent verjaard.

 

Naleving van wetten

 

U begrijpt dat we niet beweren dat de inhoud die beschikbaar is op deze website geschikt of beschikbaar is voor gebruik op een bepaalde locatie. U gaat ervan uit dat u op de hoogte bent van de toepasselijke wetgeving en bent verantwoordelijk voor de naleving van deze wetten.

 

Toepasselijk recht

 

De wet van Florida is exclusief van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden, zonder rekening te houden met eventuele rechtskeuze regels die de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied kunnen sturen.

 

Geschillenbeslechting

 

Met uitzondering van geschillen die onderhevig zijn aan arbitrage, zijn alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst of met betrekking tot de Website onderworpen aan de exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken in Orange County, Florida. De partijen onderwerpen zich aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in Orange County, Florida om alle geschillen op te lossen die niet onderworpen zijn aan arbitrage. De partijen komen overeen dat de exclusieve plaats en het forum om alle geschillen op te lossen in de rechtbanken van Orange County, Florida zal zijn en zien af ​​van elk recht om een ​​andere plaats te zoeken vanwege een ongepast of ongelegen forum.

 

De partijen komen overeen dat de Website zal worden geacht te zijn gevestigd in Orange County, Florida, en dat de Website verder zal worden beschouwd als een passieve online serviceprovider die geen aanleiding geeft tot persoonlijke jurisdictie over de Website, specifiek of algemeen, in welke vorm dan ook. andere jurisdictie.

 

Niets in deze Overeenkomst mag worden opgevat als een erkenning of concessie dat de wetten van een ander rechtsgebied van toepassing zijn op de Website of op deze Overeenkomst.

 

Opheffing van juryrechtspraak. Beide partijen komen overeen dat zij, als onderdeel van hun overweging van deze Gebruiksvoorwaarden, afzien van het recht op een juryrechtspraak voor elk geschil dat tussen de partijen ontstaat met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst. Partijen komen voorts overeen dat deze ontheffing afdwingbaar is tot en met de dag dat het proces begint.

 

Ontheffing van groepsvorderingen

 

Alle procedures om een ​​geschil op te lossen of te procederen in een forum zullen uitsluitend op individuele basis worden gevoerd. Noch u, noch wij zullen proberen om een ​​geschil te laten behandelen als een class action of in een andere procedure waarin een van de partijen optreedt of voorstelt te handelen in een representatieve hoedanigheid. Geen enkele arbitrage of procedure zal worden gecombineerd met een andere zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van alle partijen bij alle betrokken arbitrages of procedures.

 

Rechten op voorlopige voorzieningen

 

Beide partijen erkennen dat rechtsmiddelen mogelijk ontoereikend zijn om een ​​benadeelde partij volledige schadevergoeding te bieden als de andere partij deze Overeenkomst schendt, en dat een benadeelde partij een gerechtelijk bevel kan vorderen als een overtreding plaatsvindt, naast het zoeken naar alle andere rechtsmiddelen die bij wet beschikbaar zijn of in het eigen vermogen.

 

Deze service is voor amusement doeleinden

 

U begrijpt en accepteert dat onze Website en Diensten een amusements- en recreatiedienst zijn. Elke gebruiker die onze website bezoekt in een poging om illegale of onrechtmatige activiteiten uit te voeren of te vergemakkelijken, kan worden verboden en gerapporteerd aan de juiste wetshandhavingsinstantie. Niets in deze sectie is bedoeld om de reikwijdte van vrijgaven en/of schadeloosstelling elders in deze Overeenkomst te beperken.Algemene bepalingen

 

Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst vormt samen met het privacybeleid en elke andere juridische kennisgeving of overeenkomst die door ons op de website is gepubliceerd, de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van de website. Het vervangt alle eerdere voorwaarden, afspraken of overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de Website. Een gedrukte versie van deze Overeenkomst en van enige kennisgeving in elektronische vorm is toegestaan ​​in alle procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze voorwaarden. Een dergelijke versie van deze Overeenkomst zal worden gebruikt in dezelfde mate van bewijs en onderworpen aan dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en onderhouden.

 

Wijzigingen. We kunnen deze Gebruikersvoorwaarden een of meerdere keren wijzigen. Wijzigingen worden van kracht op de ingangsdatum die bovenaan de gewijzigde Overeenkomst staat vermeld. Het is uw verantwoordelijkheid om periodiek de Website te controleren om de meest recente Gebruiksvoorwaarden te bekijken. Hoewel we zullen proberen u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in deze Overeenkomst, nemen we geen verplichting op ons om dit te doen. Door de Website te blijven gebruiken nadat we wijzigingen in deze Overeenkomst hebben gepost, zijn de gewijzigde voorwaarden voor u bindend, zelfs als u ze niet daadwerkelijk hebt gelezen. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, is uw enige remedie de toegang tot de Website stop te zetten.

 

Opdracht en delegatie. We kunnen rechten toewijzen of prestaties delegeren onder deze Overeenkomst zonder u hiervan op de hoogte te stellen. U zult uw rechten of plichten niet toewijzen, delegeren of in sublicentie geven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke poging tot toewijzing of delegatie in strijd met deze bepaling is nietig.

 

Scheidbaarheid. Als wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht, als de essentiële voorwaarden voor elke partij geldig, bindend en afdwingbaar blijven.

Cumulatieve remedies. Alle rechten en rechtsmiddelen in deze Gebruiksvoorwaarden zijn cumulatief en niet exclusief, en de bewering door een partij van enig recht of rechtsmiddel zal de bewering door de partij van andere rechten of het zoeken naar andere rechtsmiddelen die wettelijk beschikbaar zijn, niet uitsluiten billijkheid, door de wet, in enige andere overeenkomst tussen de partijen, of anderszins.

 

Opvolgers en toewijzingen. Deze Gebruiksvoorwaarden komen ten goede aan en zijn bindend voor de partijen en hun respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden. Deze sectie behandelt niet, direct of indirect, of een partij haar rechten mag toewijzen of haar prestaties mag delegeren onder deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Overmacht. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verzuim om te presteren vanwege onvoorziene omstandigheden of oorzaken buiten onze redelijke controle, waaronder: overmacht, zoals brand, overstroming, aardbevingen, orkanen, tropische stormen of andere natuurrampen; pandemieën, oorlog, oproer, brandstichting, embargo's, daden van burgerlijke of militaire autoriteit of terrorisme; vezel bezuinigingen; stakingen of tekorten in transport, faciliteiten, brandstof, energie, arbeid of materialen; storing van de telecommunicatie- of informatiediensten infrastructuur; hacking, spam, datalekken, malware of een storing van een computer, server, netwerk of software zolang de gebeurtenis onze prestaties blijft vertragen; en onwettige handelingen van onze werknemers, agenten of aannemers.

 

Uitgaven en kosten van handhaving. Als een rechtbank of tribunaal met een bevoegde jurisdictie bepaalt dat een partij deze Overeenkomst heeft geschonden, en onderhevig aan de voorwaarden van artikel 15 (Beperking van aansprakelijkheid en uitsluiting van schade) van deze Overeenkomst, zal de overtredende partij de niet-inbreukmakende partij vergoeden voor alle daadwerkelijke kosten en redelijke advocaatkosten die zijn gemaakt om deze Overeenkomst af te dwingen.

 

Mededelingen.

 

Elke kennisgeving die door ons op grond van deze Overeenkomst moet worden gedaan, kan per e-mail worden verzonden naar een functionerend e-mailadres van de partij die moet worden opgemerkt, door een algemene publicatie op de Website of door persoonlijke levering via een commerciële koerier. Kennisgevingen door klanten aan ons worden gedaan door middel van elektronische berichten, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst.

Adreswijziging. Elke partij kan het adres waarnaar de kennisgeving moet worden verzonden, wijzigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij op grond van deze bepaling van de Overeenkomst.

Wanneer kennisgeving effectief is. Kennisgevingen worden geacht effectief te zijn bij levering. Kennisgevingen die door een koerier worden bezorgd, worden geacht te zijn afgeleverd op de werkdag die volgt op de verzending. Kennisgevingen die op een andere manier zijn bezorgd, worden geacht bij ontvangst te zijn gedaan. Elke partij kan, door de andere partij een passende schriftelijke kennisgeving te geven, het aangewezen adres, e-mailadres en/of ontvanger voor elke kennisgeving hieronder wijzigen.

Geweigerde, niet-opgeëiste of onbestelbare kennisgeving. Elke correct geadresseerde kennisgeving die is geweigerd, niet is opgeëist of niet kan worden bezorgd vanwege een handeling of nalatigheid van de te informeren partij, wordt geacht van kracht te zijn vanaf de eerste datum waarop de kennisgeving werd geweigerd of onbestelbaar werd geacht door de post autoriteiten, messenger, e-mail server of nacht bezorgservice.

Contactgegevens van de website. Elke kennisgeving aan ons onder deze Overeenkomst wordt gericht aan info@geilespel.nl.

Autorisatie en toestemming om e-mails naar u te verzenden. U geeft ons toestemming om u kennisgevingen, advertenties en andere communicatie te e-mailen, inclusief maar niet beperkt tot e-mails, advertenties en kennisgevingen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat dergelijke communicatie op volwassenen gericht materiaal, seksuele inhoud en taal en afbeeldingen van naaktheid kan bevatten die niet geschikt zijn voor minderjarigen. Deze autorisatie loopt door totdat u ons verzoekt u van onze e-maillijst te verwijderen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat zelfs ongevraagde e-mailcorrespondentie van ons, of onze gelieerde ondernemingen, geen spam is, zoals die term wettelijk is gedefinieerd.

 

Elektronische handtekeningen. U stemt ermee in gebonden te zijn aan elke bevestiging, instemming of overeenkomst die u via deze website verzendt. U stemt ermee in dat wanneer u in de toekomst met uw muis, toetsaanslag of ander computerapparaat op een "Ik ga akkoord", "Ik ga akkoord" of een ander soortgelijk woord "knop", "selectievakje" of invoerveld klikt, uw toestemming of toestemming zal juridisch bindend en afdwingbaar zijn en het juridische equivalent van uw handgeschreven handtekening.

 

De Engelse taal. We hebben deze Overeenkomst en ons bijbehorende websitebeleid in de Engelse taal geschreven. U verklaart uw begrip en instemming met de Engelstalige versie van deze Overeenkomst zoals deze is gepubliceerd. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor kosten of uitgaven die zijn gemaakt bij het vertalen van deze Overeenkomst. In het geval dat u ervoor kiest om deze Overeenkomst te vertalen, doet u dit op eigen risico, aangezien alleen de Engelstalige versie bindend is.

 

Kennisgeving over ouderlijk toezicht: u erkent uw verantwoordelijkheid om te voorkomen dat minderjarigen onder uw hoede toegang krijgen tot schadelijk of ongepast materiaal. U stemt ermee in om minderjarigen dergelijke inhoud niet te laten bekijken en u stemt ermee in om verantwoorde maatregelen te nemen om te voorkomen dat ze dit doen. Er zijn tal van commerciële online veiligheidsfilters beschikbaar die gebruikers kunnen helpen de toegang van minderjarigen tot schadelijk of ongepast materiaal te beperken. U wordt hierbij geïnformeerd dat u dergelijke diensten kunt onderzoeken door de woorden "ouderlijk toezicht" of soortgelijke termen in een internetzoekmachine te typen. We raden u aan de nodige zorgvuldigheid te betrachten voordat u een online filter aanschaft of installeert. U stemt ermee in bepaalde stappen te ondernemen om te voorkomen dat minderjarigen onze Website of de via onze Diensten ontvangen inhoud bekijken als uw computer of mobiele apparaat toegankelijk is voor een minderjarige. Ten slotte gaat u ermee akkoord dat als u een ouder of voogd bent van een minderjarig kind, het uw verantwoordelijkheid is, en niet de onze, om te voorkomen dat leeftijdsgebonden inhoud op onze Website of Diensten wordt weergegeven of geopend door uw kinderen of afdelingen.

 

U erkent en begrijpt dat wij optreden als de aanbieder van een interactieve computerservice. We zijn dus immuun voor en kunnen in de meeste gevallen niet verantwoordelijk worden gehouden voor claims die voortvloeien uit de publicatie of verzending van uw inhoud, evenals de inhoud van andere gebruikers en derden. We maken dergelijke inhoud niet en we zijn niet verantwoordelijk voor de publicatie van opmerkingen of communicatie van derden die aantoonbaar tot het niveau van actie kunnen leiden onder federale of staatswetten, inclusief de publicatie van materiaal dat als lasterlijk kan worden beschouwd, of schending van privacy- of publiciteitsrechten. Houd er rekening mee dat de federale wet ons toestaat om alle inhoud te verwijderen of te blokkeren die beledigend, lasterlijk, obsceen of anderszins in strijd met ons beleid is, zonder onze status als aanbieder van een interactieve computerservice te beïnvloeden. Het is niet de bedoeling dat derden profiteren van deze overeenkomst tussen u en ons.

 

Exportcontrole: u begrijpt en erkent dat de software-elementen van het materiaal op de website onderhevig kunnen zijn aan regelgeving door overheidsinstanties die de export of omleiding van software en andere goederen naar bepaalde landen en derde partijen verbieden. Omleiding van dergelijk materiaal in strijd met de Amerikaanse of internationale wetgeving is verboden. U zult niet helpen of deelnemen aan een dergelijke omleiding of andere overtreding van toepasselijke wet- en regelgeving. U garandeert dat u geen licentie geeft of anderszins toestaat aan iemand die niet is goedgekeurd om gecontroleerde goederen te ontvangen onder de toepasselijke wet- en regelgeving en dat u zich aan dergelijke wet- en regelgeving zult houden. U stemt ermee in dat geen van de materialen wordt of zal worden verkregen voor, verzonden, overgedragen of opnieuw geëxporteerd, direct of indirect, naar verboden of embargo landen of hun onderdanen of worden gebruikt voor verboden activiteiten.

 

Geen agentschapsrelatie: niets in deze overeenkomst wordt geacht een partnerschap, dienstverband, joint venture of formele zakelijke entiteit van welke aard dan ook te vormen, te creëren, te impliceren, uit te voeren of anderszins te erkennen; en de rechten en plichten van de partijen zijn beperkt tot de rechten en plichten die hierin uitdrukkelijk zijn uiteengezet.

 

Gebruik: In deze Gebruiksvoorwaarden zijn, tenzij anders vermeld of de context anders vereist, de volgende gebruiken van toepassing:

Verwijzingen naar een statuut verwijzen naar de statuten en eventuele opvolgerstatuten, en naar alle voorschriften die zijn uitgevaardigd onder of ten uitvoer leggen van de statuten of opvolger, zoals van kracht op het relevante tijdstip.

Bij het berekenen van perioden vanaf een gespecificeerde datum tot een later gespecificeerde datum, betekenen de woorden "van" en "beginnend op" (en dergelijke) "van en inclusief", en de woorden "tot", "tot" en "eindigend op " (en dergelijke) betekenen "maar uitsluiten."

Verwijzingen naar een gouvernementele of semi-gouvernementele instantie, autoriteit of instantie zullen ook verwijzen naar een regelgevende instantie die de functies van de instantie, autoriteit of instantie opvolgt.

"A of B" betekent "A of B of beide". "A, B of C" betekent "een of meer van A, B en C." Dezelfde constructie geldt voor langere snaren.

"Inclusief" betekent "inclusief, maar niet beperkt tot."

Geen verklaring van afstand: geen enkele verklaring van afstand of actie die door ons is gedaan, wordt beschouwd als een verklaring van afstand van een latere tekortkoming van dezelfde bepaling van deze overeenkomst. Als een voorwaarde, clausule of bepaling hiervan ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, heeft deze ongeldigheid geen invloed op de geldigheid of werking van enige andere voorwaarde, clausule of bepaling en wordt een dergelijke ongeldige term, clausule of bepaling geacht te zijn van deze Overeenkomst gescheiden.

 

Koppen: Alle koppen zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van verwijzing en hebben geen invloed op de betekenis, constructie of effect van deze Overeenkomst.

 

Volledige overeenkomst: deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de website, diensten en de daarin vervatte materialen, en uw gebruik van de website en diensten, en vervangt en vervangt alle eerdere schriftelijke afspraken of overeenkomsten. of mondeling, met betrekking tot dergelijke onderwerpen.

 

Andere jurisdicties/buitenlands recht: we verklaren niet dat de website, services of enig materiaal dat daarin is opgenomen geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties, en dat de toegang ertoe vanuit gebieden waar hun inhoud mogelijk illegaal is of anderszins verboden is. Degenen die ervoor kiezen om vanaf dergelijke locaties toegang te krijgen tot de Website en Diensten, doen dit op eigen initiatief en zijn als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Niets in deze Overeenkomst mag worden geïnterpreteerd als een erkenning dat de Website onderworpen is aan de wetten van een ander land dan de Verenigde Staten.

 

Service niet beschikbaar in sommige gebieden: u bent onderworpen aan de wetten van de staat, provincie, stad, land of andere juridische entiteit waarin u woont en/of van waaruit u deze website bezoekt. DEZE WEBSITE IS NIETIG WAAR VERBODEN OF BEPERKT DOOR DE WET. Als u een account opent en/of deze Website gebruikt terwijl u zich in een verboden rechtsgebied bevindt, overtreedt u de wet van dat rechtsgebied en deze Overeenkomst, en is uw account onderhevig aan schorsing of beëindiging zonder enige kennisgeving aan u. U stemt er hierbij mee in dat deze Website niet aansprakelijk kan worden gesteld als op u van toepassing zijnde wetten uw deelname beperken of verbieden. Deze website geeft geen verklaringen of garanties, impliciet of expliciet, met betrekking tot uw wettelijke recht om deel te nemen aan een dienst die op deze website wordt aangeboden, noch zal enige persoon die is aangesloten bij of beweert banden te hebben met de website, de bevoegdheid hebben om dergelijke verklaringen of garanties te geven. We behouden ons het recht voor om de toegang tot deze website in elk rechtsgebied te beperken.